درباره ما

_

درباره ما

مشاور یک حرفه ای است که حرفه ای که مخصصی را ارائه می دهد مشاوره در مورد خاص مانند امنیت، مدیری، قانون، حسابداری، منابع انسانی، بازاریابی، مالی

85%

گرافیک

95%

بیلبورد

85%

عکاسی

90%

تیزر

95%

تولید محتوا

تیم ما

azimeh rostami-

عظیمه رستمیعکاس

hossien tajoddin-min

حسین تاج الدینمدیر مسئول

shiva noorbakhsh-min

شیوا نور بخشطراح گرافیک

hasan ghasemi-

حسن قاسمی

ما اجتماعی هستیم

برای مشاوره تماس بگیرید